Размеры штрафов за нарушения в сфере градостроительной деятельности

  • 30.10.2013

штрафы в строительствеМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ „ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 В зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності”, в тому числі і до Закону України „Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності”, який викладено в новій редакції, а також з метою однакового, наглядного та спрощеного застосування працівниками Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Кіровоградській області (далі – Інспекція) законодавства у цій сфері та уникнення спірних питань і колізій, розроблено дані Методичні рекомендації.

       З цією метою наводиться таблиця 1 визначених ст. 2 Закону України „Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності” видів порушень чинного законодавства за які передбачено стягнення у вигляді штрафу у відповідному розмірі:

Таблиця 1

 

з/п

Норма Закону, яка підлягає застосуванню

 

 

Суть правопорушення

 

 

Санкція за порушення

Суб’єкти містобудування, які здійснюють проектування об’єктів, експертизу проектів будівництва —

 

1. ч. 1 ст. 2 за передачу замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об’єкті будівництва, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі за заниження категорії складності об’єкта будівництва.

 

проектна організація — у розмірі дев’яноста мінімальних заробітних плат; (96 570 грн.)

 

експертна організація — у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат.(19 314 грн.)

Суб’єкти містобудування, які є замовниками будівництва об’єктів (у разі провадження містобудівної діяльності), або ті, що виконують функції замовника і підрядника одночасно, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

2. п. 1 ч. 2 ст. 2  виконання підготовчих робіт без повідомлення про початок їх виконання, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат; (5 365 грн.)
3. п. 2 ч. 2 ст. 2 виконання будівельних робіт без повідомлення про початок їх виконання або будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, закінчене у період з 5 серпня 1992 року до 31 грудня 2009 року без дозволу на виконання будівельних робіт, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні

 

у розмірі десяти мінімальних заробітних плат; (10 730 грн)
4. п. 3 ч. 2 ст. 2 виконання підготовчих робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт, якщо зазначені роботи не виконувалися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт, а також наведення недостовірних даних у декларації про початок виконання підготовчих робіт у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат; (21 460 грн.)
5. п. 4 ч. 2 ст. 2 виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт, а також наведення недостовірних даних у зазначеній декларації

на об’єктах I категорії складностіу розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат; (19 314 грн.)

на об’єктах II категорії складності — у розмірі тридцяти шести мінімальних заробітних плат; (38 628 грн.)

на об’єктах III категорії складності — у розмірі дев’яноста мінімальних заробітних плат; (96 570 грн.)

6. п. 5 ч. 2 ст. 2 виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання:

на об’єктах IV категорії складності — у розмірі трьохсот сімдесяти мінімальних заробітних плат;(397 010 грн.)

на об’єктах V категорії складності — у розмірі дев’ятисот мінімальних заробітних плат;(965 700 грн.)

7. п. 6 ч. 2 ст. 2 експлуатація або використання об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, а також наведення недостовірних даних у декларації про готовність об’єкта до експлуатації чи акті готовності об’єкта до експлуатації:

об’єктів I категорії складності — у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат; (19 314 грн.)

об’єктів II категорії складності — у розмірі сорока п’яти мінімальних заробітних плат; (48 285 грн.)

об’єктів III категорії складності — у розмірі дев’яноста мінімальних заробітних плат; (96 570 грн.)

об’єктів IV категорії складності — у розмірі трьохсот сімдесяти мінімальних заробітних плат; (397 010 грн.)

 

об’єктів V категорії складності — у розмірі дев’ятисот мінімальних заробітних плат; (965 700 грн.)

8. п. 7 ч. 2 ст. 2 незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов’язковим згідно із законодавством

— у розмірі тридцяти шести мінімальних заробітних

плат;(38 628 грн.)

9. п. 8 ч. 2 ст. 2 незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов’язковим згідно із законодавством,

— у розмірі сорока п’яти мінімальних заробітних плат; (48 285 грн.)

10. п. 9 ч. 2 ст. 2 неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про передачу права на будівництво об’єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також інформації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта у випадках, коли подання такої інформації є обов’язковим згідно із законодавством

— у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат.(5 365 грн.)

Суб’єкти містобудування, які виконують будівельні роботи, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

11. п.1 ч.3 ст.2 виконання підготовчих робіт без повідомлення про початок їх виконання, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні

— у розмірі трьох мінімальних заробітних плат; (3 219 грн).

12. п.2 ч.3 ст.2 виконання будівельних робіт без повідомлення про початок їх виконання, а також наведення недостовірних даних у зазначеному повідомленні

— у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат; (5 365 грн.)

13. п.3 ч.3 ст.2 виконання підготовчих робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт, якщо зазначені роботи не виконувалися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт

— у розмірі дев’яноста мінімальних заробітних плат; (96 570 грн.)

14. п.4 ч.3 ст.2 виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт:

на об’єктах I категорії складності — у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат; (19 314 грн.)

на об’єктах II категорії складностіу розмірі тридцяти шести мінімальних заробітних плат;(38 628 грн.)

на об’єктах III категорії складності — у розмірі дев’яноста мінімальних заробітних плат;(96 570 грн.)

15. п.5 ч.3 ст.2 виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання:

на об’єктах IV категорії складності — у розмірі трьохсот сімдесяти мінімальних заробітних плат;(321 900 грн.)

 

на об’єктах V категорії складності — у розмірі дев’ятисот мінімальних заробітних плат; (965 700 грн.)

 

16. п.6 ч.3 ст.2 ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, державних стандартів і правил

— у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат;(19 314 грн.)

17. п.7 ч.3 ст.2 застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також тих, що підлягають обов’язковій сертифікації, але не пройшли її,

— у розмірі дев’яноста мінімальних заробітних плат; (96 570 грн.)

18. п.8 ч.3 ст.2 виконання будівельних робіт з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил або затверджених проектних рішень

— у розмірі сорока п’яти мінімальних заробітних плат.(48 285 грн.)

Суб’єкти містобудування, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури, що підлягає ліцензуванню, чи доручають виконання окремих видів робіт відповідальним виконавцям, які згідно із законодавством повинні мати кваліфікаційний сертифікат, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

19. п.1 ч. 4 ст. 2 здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання в установленому порядку ліцензії

— у розмірі дев’яноста мінімальних заробітних плат; (96 570 грн.)

20. п.2 ч. 4 ст. 2 залучення до виконання окремих видів робіт відповідальних виконавців, які не мають відповідного кваліфікаційного сертифіката, у випадках, коли такий сертифікат є обов’язковим згідно із законодавством,

— у розмірі десяти мінімальних заробітних плат.(10 730 грн.)

Суб’єкти містобудування, які виготовляють будівельні матеріали, вироби та конструкції, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

21. п.1 ч. 5 ст. 2 виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які підлягають обов’язковій сертифікації або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації або декларування, але не пройшли їх,

— у розмірі шістдесяти трьох мінімальних заробітних плат;(321 900 грн.)

22. п.2 ч. 5 ст. 2 виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які не відповідають вимогам державних норм, стандартів або технічним умовам,

— у розмірі ста двадцяти шести мінімальних заробітних плат.(135 198 грн.)

Суб’єкти містобудування несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

23. абз. 1 п.1 ч. 6 ст. 2 за невиконання приписів Державної архітектурно-будівельної інспекції України або її територіальних органів щодо усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил

— у розмірі десяти мінімальних заробітних плат;(10 730 грн.)

24. абз.2 п. 1 ч. 6 ст. 2 за невиконання приписів Державної архітектурно-будівельної інспекції України або її територіальних органів щодо зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і правилам, архітектурним вимогам, затвердженим проектним рішенням, технічним умовам та іншим нормативно-правовим актам, виконуються без реєстрації декларації про початок їх виконання або без отримання дозволу на виконання будівельних робіт,

 

— у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат;(19 314 грн.)

25. ч. 7 ст. 2 Суб’єкти містобудування, що залучаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальними органами до проведення перевірок, несуть відповідальність у вигляді штрафу за надання недостовірних чи необґрунтованих висновків за результатами таких перевірок

— у розмірі десяти мінімальних заробітних плат (10 730 грн.)

26. ч. 8 ст. 2 Підприємства, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, несуть відповідальність у вигляді штрафу за подання недостовірної інформації у складі раніше наданих технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, відмову у наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва або порушення строку їх надання; не укладення договору про забезпечення об’єкта будівництва на підставі наданих технічних умов або не підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж згідно з технічними умовами та укладеним договором про забезпечення об’єкта будівництва

— у розмірі дев’яноста мінімальних заробітних плат (96 570 грн.)

27. ч. 9 ст. 2 Дії, передбачені частинами першою — восьмою цієї статті, вчинені суб’єктами містобудування, яких протягом року було піддано стягненню за такі самі порушення тягнуть за собою накладення штрафу, визначеного у відповідному абзаці цієї статті, у подвійному розмірі.

 

Постанови про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, винесені посадовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів, є виконавчими документами і підлягають виконанню в установленому законом порядку. Тобто, чинним законодавством надано право Державній інспекції архітектурно-будівельного контролю України та її територіальним органам стягувати несплачені штрафи безпосередньо через органи виконавчої влади без попереднього звернення до суду.

Як визначено абз. 4 ч. 3 ст. 4 Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності” не підлягає виконанню постанова, яку не було звернуто до виконання протягом двох років з дня винесення.

Однак, з метою недопущення відмов органами ДВС у прийнятті постанов до свого виконання на підставі ст. 24 Закону України „Про виконавче провадження” рекомендуємо звертати їх до виконання в найкоротші терміни після закінчення строку на оскарження.

Звертаємо увагу, що у разі вчинення суб’єктами містобудування двох або більше правопорушень штрафи накладають за кожне вчинене правопорушення окремо. В даному випадку в акті перевірки вказуються всі виявлені під час перевірки порушення, а протокол та постанова складається окремо по кожному виявленому порушенню законодавства.

Як визначено Законом штраф, передбачений останнім, може бути накладено на суб’єктів містобудування протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніш як через три роки з дня його вчинення. Тобто, протокол про правопорушення за результатами проведеної перевірки може бути складено в більш пізніший строк після її закінчення.

При обрахуванні штрафів слід пам’ятати про зміну розмірів мінімальної заробітної плати на протязі відповідного року, яка встановлюється Законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Повноваження представника суб’єкта містобудування, який приймає участь у розгляді справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, в т.ч. отримує постанову нарочним, повинні бути підтверджені довіреністю, скріпленою підписом керівника та мокрою печаткою – від юридичної особи, нотаріально посвідченою —  від фізичної особи-підприємця, з обов’язковим прикладенням засвідченої копії відповідної довіреності до матеріалів справи.

В зв’язку із зазначеним, слід наголосити на недопущенні посадовими особами Інспекції при оформленні матеріалів по справі порушень норм чинного законодавства України та попередити про персональну відповідальність осіб, з вини яких під час оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення остання буде скасована та/або будуть мати місце інші негативні наслідки, пов’язані з цим.

 

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьёй в социальных сетях.