Порядок узаконення перепланування та переобладнання конструктивних елементів (несучі стіни) в окремих квартирах багатоквартирних будинків житлового фонду усіх форм власності м. Дніпропетровська

  • 18.01.2015

перепланировкаУ Дніпропетровську питання узаконення самочинної реконструкції та перепланування  квартир регулюються  Рішеннями виконкому міської ради.

РІШЕННЯ

24.04.12                                                                                               № 398

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 31.01.11 № 130 стосовно переобладнання конструктивних елементів в окремих квартирах житлового фонду усіх форм власності

Відповідно до рішення міської ради від 30.11.11 № 67/17 «Про реорганізацію департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради шляхом виділення з його структури управління житлового господарства в окремий виконавчий орган Дніпропетровської міської ради» та згідно зі службовою запискою директора департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради від 05.03.12 вх. № 8/831 виконком міської ради

ВИРІШИВ

Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 31.01.11 № 130 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 06.04.09 № 731 «Про порядок узаконення переобладнання конструктивних елементів (несучі стіни) в окремих квартирах багатоквартирних будинків житлового фонду усіх форм власності», вирішивши другий абзац постановчої частини такого змісту:

— замість «управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради» вважати «департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради».

 

Міський голова                                                                 І. І. Куліченко

В. о. міського голови                                                       А. Ф. Крупський

 

РІШЕННЯ

10.08.11                                                                                                    № 1074

Про внесення доповнень та змін до рішення виконкому міської ради від 06.04.09 № 731 «Про порядок узаконення переобладнання конструктивних елементів (несучі стіни) в окремих квартирах багатоквартирних будинків житлового фонду усіх форм власності»

На підставі рішення міської ради від 22.10.10 № 10/62 «Про залишення цілісних майнових комплексів у статусі «гуртожиток» та надання дозволу на приватизацію їх жилих, нежилих і допоміжних приміщень», відповідно до службової записки директора департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради від 02.08.11 вх. № 8/4490 виконком міської ради

ВИРІШИВ 

Внести доповнення та зміни до рішення виконкому міської ради від 06.04.09 № 731  «Про порядок узаконення переобладнання конструктивних елементів (несучі стіни) в окремих квартирах багатоквартирних будинків житлового фонду усіх форм власності» (з урахуванням змін, внесених рішенням виконкому міської ради від 31.01.11 № 130), а саме:

— доповнити рішення після слів «в окремих квартирах багатоквартирних будинків» словами «та жилих приміщеннях у гуртожитках»;

— внести зміни до порядку підготовки та прийняття розпоряджень управлінням житлового господарства міської ради про узаконення переобладнання конструктивних елементів (несучі стіни) в окремих квартирах багатоквартирних будинків житлового фонду усіх форм власності, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 06.04.09 № 731, виклавши пункт 1.4 у новій редакції:

«1.4. Проектно-технічна документація, комплексний висновок щодо робочого проекту, виконаний ДП «ДОС УКРІНВЕСТЕКСПЕРТИЗИ» (у разі, якщо має місце втручання в несучі конструктиви), технічний висновок спеціалізованої організації щодо можливості експлуатації перепланованої квартири (жилого приміщення у гуртожитку) та суміжних приміщень».

Міський голова                                                                 І. І. Куліченко

РІШЕННЯ

31.01.11                                                                                          № 130

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 06.04.09 № 731 «Про порядок узаконення переобладнання конструктивних елементів (несучі стіни) в окремих квартирах багатоквартирних будинків житлового фонду усіх форм власності»

Відповідно до рішень міської ради від 01.12.10 № 3/3 «Про структуру виконавчих органів міської ради, граничну чисельність працівників міської ради та її виконавчих органів і кількісний та персональний склад виконкому міської ради», від 15.12.10 № 13/5 «Про затвердження Положення про департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради», на підставі службової записки начальника управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради від 27.01.11 вх. № 8/409 та з метою упорядкування використання термінології виконком міської ради

ВИРІШИВ 

Внести доповнення та зміни до рішення виконкому міської ради від 06.04.09 № 731  «Про порядок узаконення переобладнання конструктивних елементів (несучі стіни) в окремих квартирах багатоквартирних будинків житлового фонду усіх форм власності»:

— замість «управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради» вважати «департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради»;

— замість «переобладнання конструктивних елементів (несучі стіни)» вважати «перепланування з переобладнанням конструктивних елементів (у т. ч. несучі стіни)».

Міський голова                                                                 І. І. Куліченко

РІШЕННЯ

06.04.09                                                                                               № 731

Про порядок узаконення переобладнання конструктивних елементів (несучі стіни) в окремих квартирах багатоквартирних будинків житлового фонду усіх форм власності

З метою спрощення механізму та скорочення строків узаконення переобладнання конструктивних елементів (несучі стіни) в окремих квартирах багатоквартирних будинків житлового фонду усіх форм власності, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до листа управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради від 26.09.07 вх. № 8/3061 та з метою надання управлінню житлового господарства Дніпропетровської міської ради повноважень щодо узаконення зазначених переобладнань, виконком міської ради

ВИРІШИВ

1. Уповноважити управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради (Грицай В.В.) видавати розпорядження про узаконення переобладнання конструктивних елементів (несучі стіни: перенесення та утворення нових дверних отворів, арок тощо) в окремих квартирах багатоквартирних будинків житлового фонду усіх форм власності, за наявності проектно-технічної документації, комплексного висновку щодо робочого проекту, виконаного ДП «ДОС УКРІНВЕСТЕКСПЕРТИЗИ», технічного висновку спеціалізованої організації щодо можливості експлуатації переобладнаної квартири, якщо переобладнання не впливає на несучу здатність будинку.

2. Затвердити порядок підготовки та прийняття розпоряджень управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської ради про узаконення переобладнання конструктивних елементів (несучі стіни) в окремих квартирах багатоквартирних будинків житлового фонду усіх форм власності (додаток).

3. Управлінню житлового господарства Дніпропетровської міської ради проводити підготовку зазначених розпоряджень на підставі матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених Комунальним підприємством «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації», за умови надання наймачем або власником квартири необхідних документів та технічних висновків певних проектних організацій, що мають ліцензію на проведення кваліфікованого обстеження переобладнаних приміщень та надання технічних висновків щодо можливості експлуатації переобладнаної квартири та квартир, що до неї прилягають.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Медведчука В.М.

Міський голова                                                                 І. І. Куліченко

 

В. о. міського голови                                                       А. Ф. Крупський

 

 

 

Додаток

до рішення виконкому

міської ради

від  06.04.09     № 731

ПОРЯДОК

підготовки та прийняття розпоряджень управлінням житлового господарства міської ради про узаконення переобладнання конструктивних елементів (несучі стіни) в окремих квартирах багатоквартирних будинків житлового фонду усіх форм власності

 

1. Власник квартири або наймач надає до управління житлового господарства міської ради такі документи:

1.1 Правовстановлюючі документи на житло.

1.2 Заява від усіх повнолітніх співвласників квартири, або наймача, та членів сім’ї наймача, погоджена з начальником ЖЕД (ЖЕУ)(.

1.3 Технічний паспорт КП ДМБТІ на квартиру з нанесеними поточними змінами та технічний паспорт квартири до переобладнання.

1.4 Проектно-технічна документація, комплексний висновок щодо робочого проекту, виконаний ДП «ДОС УКРІНВЕСТЕКСПЕРТИЗИ», технічний висновок спеціалізованої організації щодо можливості експлуатації переобладнання квартири та суміжних з нею квартир.

2. У термін до 15-ти робочих днів власник  або наймач квартири за умови надання вищезазначених документів одержує розпорядження управління житлового господарства міської ради про узаконення переобладнання.

 

Керуючий справами виконкому                                          С. А. Квітка

 

РЕШЕНИЕ

24.04.12                                                               № 398

 

О внесении изменений в решение исполкома городского совета от 31.01.11 № 130 относительно переоборудования конструктивных элементов в отдельных квартирах жилого фонда всех форм собственности

 

В соответствии с решением городского совета от 30.11.11 № 67/17 «О реорганизации департамента жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Днепропетровского городского совета путем выделения из его структуры управления жилищного хозяйства в отдельный исполнительный орган Днепропетровского городского совета» и согласно служебной записке директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Днепропетровского городского совета от 05.03.12 вх. № 8/831 исполком городского совета

РЕШИЛ

Внести изменения в решение исполкома городского совета от 31.01.11 № 130 «О внесении изменений в решение исполкома городского совета от 06.04.09 № 731« О порядке узаконивания переоборудования конструктивных элементов (несущие стены) в отдельных квартирах многоквартирных домов жилищного фонда всех форм собственности», решив второй абзац постановочной части следующего содержания:

— вместо «управление жилищного хозяйства Днепропетровского городского совета» считать «департамент жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Днепропетровского городского совета».

 

 

Городской голова                                                                 И. И. Куличенко

 

И. о. городского головы                                                      А. Ф. Крупский

 

 

РЕШЕНИЕ

10.08.11                                                  № 1074

О внесении дополнений и изменений в решение исполкома городского совета от 06.04.09 № 731 «О порядке узаконивания переоборудования конструктивных элементов (несущие стены) в отдельных квартирах многоквартирных домов жилищного фонда всех форм собственности»

 

На основании решения городского совета от 22.10.10 № 10/62 «Об оставлении целостных имущественных комплексов в статусе« общежитие »и предоставления разрешения на приватизацию их жилых, нежилых и вспомогательных помещений», согласно служебной записки директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Днепропетровского городского совета от 02.08.11 вх. № 8/4490 исполком городского совета

РЕШИЛ

Внести дополнения и изменения в решение исполкома городского совета от 06.04.09 № 731 «О порядке узаконивания переоборудования конструктивных элементов (несущие стены) в отдельных квартирах многоквартирных домов жилищного фонда всех форм собственности» (с учетом изменений, внесенных решением исполкома городского совета от 31.01. 11 № 130), а именно:

— дополнить решение после слов «в отдельных квартирах многоквартирных домов» словами «и жилых помещениях в общежитиях»;

— внести изменения в порядок подготовки и принятия распоряжений управлением жилищным хозяйством городского совета об узаконивании переоборудования конструктивных элементов (несущие стены) в отдельных квартирах многоквартирных домов жилищного фонда всех форм собственности, утвержденного решением исполкома городского совета от 06.04.09 № 731, изложив пункт 1.4 в новой редакции:

«1.4. Проектно-техническая документация, комплексный вывод относительно рабочего проекта, выполнен ГП «ДОС Укринвестэкспертизы» (в случае, если имеет место вмешательство в несущие конструктивы), техническое заключение специализированной организации о возможности эксплуатации перепланированной квартиры (жилого помещения в общежитии) и смежных помещений ».

Городской голова                                                                И. И. Куличенко

 

 

РЕШЕНИЕ

31.01.11                                                              № 130

 

О внесении изменений в решение исполкома городского совета от 06.04.09 № 731 «О порядке узаконивания переоборудования конструктивных элементов (несущие стены) в отдельных квартирах многоквартирных домов жилищного фонда всех форм собственности»

 

В соответствии с решениями городского совета от 01.12.10 № 3/3 «О структуре исполнительных органов городского совета, предельную численность работников городского совета и его исполнительных органов и количественный и персональный состав исполкома городского совета», от 15.12.10 № 13/5 «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Днепропетровского городского совета», на основании служебной записки начальника управления жилищного хозяйства Днепропетровского городского совета от 27.01.11 вх. № 8/409 и в целях упорядочения использования терминологии исполком городского совета

РЕШИЛ

Внести дополнения и изменения в решение исполкома городского совета от 06.04.09 № 731 «О порядке узаконивания переоборудования конструктивных элементов (несущие стены) в отдельных квартирах многоквартирных домов жилищного фонда всех форм собственности»:

— вместо «управление жилищного хозяйства Днепропетровского городского совета» считать «департамент жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Днепропетровского городского совета»;

— вместо «переоборудование конструктивных элементов (несущие стены)» считать «перепланировки с переоборудованием конструктивных элементов (в т. ч. несущие стены)».

 

 

Городской голова                                                              И. И. Куличенко

 

 

РЕШЕНИЕ

06.04.09                                                          № 731

 

О порядке узаконивания переоборудования конструктивных элементов (несущие стены) в отдельных квартирах многоквартирных домов жилищного фонда всех форм собственности

 

С целью упрощения механизма и сокращения сроков узаконивания переоборудования конструктивных элементов (несущие стены) в отдельных квартирах многоквартирных домов жилищного фонда всех форм собственности, руководствуясь ст. 30 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», согласно письму управления жилищного хозяйства Днепропетровского городского совета от 26.09.07 вх. № 8/3061 и с целью предоставления управлению жилищного хозяйства Днепропетровского городского совета полномочий узаконивания указанных переоборудований, исполком городского совета

РЕШИЛ

1. Уполномочить управление жилищного хозяйства Днепропетровского городского совета (Грицай В.В.) выдавать предписания об узаконивании переоборудования конструктивных элементов (несущие стены: перенос и образование новых дверных проемов, арок и т.д.) в отдельных квартирах многоквартирных домов жилищного фонда всех форм собственности, при наличии проектно-технической документации, комплексного заключения о рабочем проекте, выполненного ГП «ДОС Укринвестэкспертизы», технического заключения специализированной организации о возможности эксплуатации переоборудованной квартиры, если переоборудование не влияет на несущую способность здания.

2. Утвердить порядок подготовки и принятия распоряжений управлением жилищного хозяйства Днепропетровского городского совета об узаконивании переоборудования конструктивных элементов (несущие стены) в отдельных квартирах многоквартирных домов жилищного фонда всех форм собственности (приложение).

3. Управлению жилищного хозяйства Днепропетровского городского совета проводить подготовку указанных распоряжений на основании материалов технической инвентаризации, подготовленных Коммунальным предприятием «Днепропетровское междугородное бюро технической инвентаризации», при условии предоставления нанимателем или собственником квартиры необходимых документов и технических заключений определенных проектных организаций, имеющих лицензию на проведение квалифицированного обследования переоборудованных помещений и предоставления технических заключений о возможности эксплуатации переоборудованной квартиры и квартир, что к ней прилегают.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя городского головы Медведчука В.М.

Городской голова                                                        И. И. Куличенко

 

И. о. городского головы                                             А. Ф. Крупский

 

 

Приложение

к решению исполкома

городского совета

от 06.04.09 № 731

ПОРЯДОК

подготовки и принятия распоряжений управлением жилищного хозяйства городского совета об узаконивании переоборудования конструктивных элементов (несущие стены) в отдельных квартирах многоквартирных домов жилищного фонда всех форм собственности

 

1. Владелец квартиры или наниматель предоставляет в управление жилищного хозяйства городского совета следующие документы:

1.1 Правоустанавливающие документы на жилье.

1.2 Заявление от всех совершеннолетних совладельцев квартиры или нанимателя и членов семьи нанимателя, согласованное с начальником ЖЭУ (ЖЭУ) (.

1.3 Технический паспорт КП ДГБТИ на квартиру с нанесенными текущими изменениями и технический паспорт квартиры на переоборудование.

1.4 Проектно-техническая документация, комплексный вывод относительно рабочего проекта, выполнен ГП «ДОС Укринвестэкспертизы», техническое заключение специализированной организации о возможности эксплуатации переоборудованной квартиры и смежных с ней квартир.

2. В срок до 15-ти рабочих дней владелец или наниматель квартиры при условии предоставления вышеуказанных документов получает распоряжение управления жилищного хозяйства городского совета об узаконивании переоборудования.

Управляющий делами исполкома                                            С. А. Квитка

 

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьёй в социальных сетях.